Thiết bị chính (Nhật Bản)

Giới thiệu thiết bị chính trong nước của công ty chúng tôi

Máy khoan tâm Kính Hiển Vi Máy làm sáng bề mặt
Máy cắt dây Hệ thống CAD/CAM Máy làm nhẵn bên trong
Máy phóng điện Máy dập 45~110ton Máy phay
Máy đo ba chiều Máy mài mặt phẳng Máy tiện
Máy đo độ nhám bề mặt Máy mài tạo hình Máy khoan
Kính phóng đại Máy đánh bóng Máy khoan đứng


Máy khoan tâm độ chính xác cao


Máy cắt dây