Linh kiện siêu nhỏ ・Gia công siêu nhỏ

Linh kiện siêu nhỏ  ・Gia công siêu nhỏ  。(Click vào hình ảnh thi hình ảnh sẽ được phóng to)

Gia công cắt dây 3 chiều

Gia công dao khắc

Gia công siêu nhỏ

Gia công khoan trên nguyên liêu khó

Bề mặt gia công khoan lỗ φ0.25
Bề mặt gia công khoan lỗ φ0.5