Thông tin doanh nghiệp

Trong một thị trường liên tục thay đổi thì những công nghệ để hiện thực và cụ thể hóa điều đó đòi hỏi phải có tốc độ phát triển nhanh hơn .

Chúng tôi , coi trọng việc tập trung vào nghiên cứu, phát triển các công nghệ có tính đột phá trong lĩnh vực sản xuất khuôn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong lĩnh vực công nghệ khuôn. Với những mục tiêu và định hướng như trên, kể từ khi thành lập, Công ty chúng tôi đã đóng góp cho khách hàng của mình nhiều sản phẩm khuôn mẫu đặc biệt, đồng thời cũng đã nhận được nhiều bằng sáng chế trong lĩnh vực này .Trong tương lai để đáp ứng những đòi hỏi không ngừng của thị trường , chúng tôi thúc đẩy hơn nữa việc nghiên cứu ,chế tạo các loại khuôn thế hệ tiếp theo.
Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ không ngừng của các bạn.

Giới thiệu doanh nghiệp

Thông tin cơ bản về công ty Kyoei Print Giken

Thông điệp từ giám đốc

Giám đốc công ty xin gửi lời chào đến tất cả mọi người

Phương châm chất lượng・Quan niệm môi trường・Phương châm môi trường

Giới thiệu Phương châm chất lượng . Quan niệm môi trường . Phương châm môi trường của công ty

Chính sách・Nguyên tắc

Giới thiệu Chính sách, Nguyên tắc của công ty

Lịch sử hình thành

Giới thiệu quá trình hình thành công ty.
 

Thông tin về các nhà máy

Thông tin về các nhà máy của công ty trong va ngoài nước.

Lịch làm việc

Xin mời xem lịch làm việc của Công ty.