Giới thiệu sản phẩm dập mẫu

Giới thiệu sản phẩm dập mẫu .(Hễ click vào các ảnh sẽ được phóng to)

φ0.35 pitch ngang 0.9 pitch doc 0.6 ( phóng to 150 lần)

Đục lỗ nhỏ trên flim polyimide

Lỗ hình 0.35X1.0 khoảng cách 0.15 (phóng to150 lần)

Gia công đục lỗ với mật độ cao trên flim polyimide

Dao hình răng lược rộng 0.25 pitch 0.5 (phóng to 150 lần)

Gia công dập với độ chính xác cao

Nhôm (1050)T2.0 (phóng to 50 lần)

Mẫu gia công dập theo phương thức đột dập độc đáo của chúng tôi

Sản phẩm mẫu dập đuổi nguyên liệu Polycarbonate

Thực hiện dập bẻ cong nguyên liệu cao phân tử