Phương châm chất lượng・Quan niệm môi trường・Phương châm môi trường

Phương châm chất lượng

Công ty TNHH Kyoei Dietech luôn luôn nỗ lực, không ngừng sáng tạo trong sản xuất, thử sức mình với sản phẩm mới và cùng với khách hàng nghiên cứu, triển khai sản xuất cung cấp những sản phẩm  có chất lượng để đáp ứng yêu cầu của thị trường.

                                                                                                       Ngày 25 tháng 05 năm 2005

Quan niệm môi trường

Chúng tôi xác định việc bảo vệ môi trường chính là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của công ty chúng tôi và chúng tôi luôn nỗ lực không ngừng đóng góp vào việc bảo vệ môi trường toàn cầu

Phương châm môi trường

 1. Thông qua việc chế tạo khuôn , chúng tôi nỗ lực bảo vệ môi trường khu vực và trái đất.
 2. Tuân thủ các thỏa thuận , quy định , luật liên quan đến môi trường.
 3. Coi trọng tài nguyên vì tài nguyên chỉ có hạn , giảm thiểu chất thải , thúc đẩy tái chế, tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, nỗ lực tối đa để giảm thiểu tác động đến môi trường toàn cầu.
 4. Kiểm tra, xem xét nếu thấy cần thiết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc liên tục cải tiến hệ thống quản lý môi trường và các hoạt động về môi trường.
 5. Nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, chúng tôi phổ biến đến toàn thể nhân viên các hoạt động bảo vệ môi trường , phương châm môi trường của công ty,thêm vào đó công khai hóa phương châm môi trường
                                                             Ngày 15 tháng 01 năm 2008
                                                                                                 Giám đốc AKIHIRO KOBAYASHI