Giới thiệu công ty

Thông tin cơ bản liên quan đến KYOEI PRINT GIKEN

Tên công ty Cong ty KYOEI PRINT GIKEN
Ngày thành lập Ngày 10 tháng 12 năm 1967
Địa chỉ 〒182-0025 1-21-1 Tamagawa, Chofu, Tokyo
Tiền vốn 100,000,000 yên (Nhật bản)
<Tại thời điểm 31/03/2010>
Ngành nghề đăng ký kinh doanh
Buôn bán ・Chế tạo khuôn dập bản mạch in
Buôn bán ・Chế tạo khuôn dập chính xác
Buôn bán ・Chế tạo khuôn dập mẫu
Buôn bán・Chế tạo khuôn đặc biệt
Buôn bán ・Chế tạo linh kiện siêu nhỏ
Buôn bán ・Chế tạo dao khắc
Gia công dập
Gia công ép phun định hình
Buôn bán ・Phát triển các thiết bị tiết kiệm
Chế tạo・Phát triển thiết bị y tế theo đơn hàng
Nhân viên
50  (Nhật bản)
450 (Nước ngoài)
<Tại thời điểm 31/03/2011>
Thông tin các nhà máy 4 nhà máy (Nhật bản)
6 nhà máy (Nước ngoài)
Thông tin về các nhà máy
Người đại diện
Tổng giám đốc              AKIHIRO KOBAYASHI
Thành viên hội đồng quản trị  ATSUSHI YAMADA

Xem trên bản đồ lớn