Bản tin

Bản tin

Ngày 30 tháng 05 năm 2011
Công ty KYOEI PRINT GIKEN được đăng tin trên báo KHOA HOC CÔNG NGHỆ.
Ngày 18 tháng 04 năm 2011
Đã tham gia trưng bày film công nghệ Nhật Bản trong triển lãm đặc biệt KHOA HỌC CÔNG NGHÊ NHẬT BẢN LẦN THỨ 21
Ngày 24 tháng 03 năm 2011
Đã tham gia triển lãm CPCA Show 2011 được mở tại Thượng Hải
Ngày 15 tháng 03 năm 2011
Đã tham gia triển lãm kỹ thuật bản mạch in JPCA Show 2011.
Ngày 08 tháng 03 năm 2011
Đã UP lịch làm việc của công ty năm 2011.
Ngày 04 tháng 03 năm 2011
Đã tham gia trưng bày film công nghệ Nhật Bản trong triển lãm đặc biệt KHOA HỌC CÔNG NGHÊ NHẬT BẢN LẦN THỨ 21
Ngày 22 tháng 12 năm 2010
Thêm phần vỏ bọc đặc biệt dùng cho động vật trong trang giới thiệu thiết bị y tế
Ngày 06 tháng 12 năm 2010
Đã thêm phần JIG gắn kết trong trang giới thiệu khuôn đặc biệt.
Đã thêm mẫu sản phẩm dập đuổi của nguyên liêu Polycarbonate vào trang giới thiệu mẫu sản phẩm dập.
Ngày 02 tháng 12 năm 2010
Đã thêm máy dập tay vào trang giới thiệu khuôn đặc biệt.
Ngày 26 tháng 11 năm 2010
Đã thêm phần Giới thiệu mẫu sản phẩm dập, Giới thiệụ thiết bị y tế, Giới thiệu linh kiện siêu nhỏ-Gia công siêu nhỏ trong trang Sản phẩm - Thông tin dịch vụ .
Ngày 29 tháng 10 năm 2010
Đã đăng bản hướng dẫn cấy gép nha khoa ( lĩnh vực mới ) Công ty chúng tôi thiết kế , chế tạo
Ngày 21 tháng 10 năm 2010
Đã nâng cấp trang Chính sách ENguyên tắc
Ngày 17 tháng 05 năm 2010
Đã nâng cấp trang Sự kiện ETriển lãm
Ngày 06 tháng 04 năm 2010
Đã nâng cấp trang Sự kiện ETriển lãm
Ngày 05 tháng 04 năm 2010
Thay trang Web mới