Ngày 6 tháng 6 năm 2011
Tham gia triển lãm công nghệ bản mạch in JPCA Show 2011.
Ngày 30 tháng 5 năm 2011
 KYOEI PRINT GIKEN đã được đăng trên Báo kỹ thuật công nghiệp nhật bản .
Ngày 18 tháng 4 năm 2011
Tham gia triển lãm công nghệ film nhật bản triển lãm đặc biệt công nghệ film nhật bản lần thứ 21.
Ngày 24 tháng 3 năm 2011
Tham gia triển lãm CPCA Show 2011 tại Thượng hải 
Ngày 15 tháng 3 năm 2011
Tham gia triển lãm công nghệ bản mạch in JPCA Show 2011
Ngày 08 tháng 3 năm 2011
Đăng lịch làm việc công ty năm 2011.